Vergoedingen

Wat er standaard wordt vergoed
Vanaf 2004 wordt fysiotherapie niet meer automatisch door zorgverzekeraars vergoed als u 18 jaar of ouder bent. Alleen voor bepaalde chronische aandoeningen wordt een uitzondering gemaakt. Voor hen wordt fysiotherapie wel vergoed vanaf de 21e behandeling, u kunt aan uw fysiotherapeut vragen of u hiervoor in aanmerking komt.

Aanvullende verzekering
Wanneer u naast uw basisverzekering nog een aanvullende verzekering heeft, wordt fysiotherapie ook vergoed. Ook kunnen de eerste 20 behandelingen bij bepaalde chronische aandoeningen worden vergoed. Het is belangrijk dat u vooraf informeert wat u vergoed krijgt. Vraag uw verzekeraar naar de exacte voorwaarden. U kunt met uw vragen ook terecht bij uw fysiotherapeut.

Aanvullend verzekeren: u kiest de beste optie
Om ook in de toekomst verzekerd te zijn van fysiotherapie kunt u zich aanvullend verzekeren. Veruit de meesten zijn dit nu al. Toch is het verstandig om uw situatie eens goed te bekijken. Vergelijken loont, dat zult u al snel ontdekken. Ga na hoe verzekeraars hun pakketten hebben samengesteld. Bekijk de voorwaarden, bijvoorbeeld hoeveel behandelingen u vergoedt krijgt, en de tarieven van verschillende verzekeraars.

Wij hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars. Hebben wij echter geen contract met een verzekeraar, dan zullen wij u een rekening sturen. Deze kunt u dan declareren bij uw zorgverzekeraar
Het is belangrijk om te weten hoeveel behandelingen uw verzekering vergoed.

In 2015 geldt een verplicht eigen risico in de zorg. Deze bedraagt € 375,- per volwassene. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering. Voor de fysiotherapie geldt dus dat, bij een chronische indicatie, de eerste 20 behandelingen invloed hebben op uw eigen risico.