Bekkenbodemtherapie wordt over het algemeen gegeven door een bekkenfysiotherapeut. Een bekkenfysiotherapeut is een fysiotherapeut met een speciale vervolgopleiding.

De therapie wordt gebruikt bij het voorkómen en behandelen van klachten en problemen binnen het gehele gebied van buik, bekken en lage rug. Dit kan zowel bij vrouwen, mannen, kinderen als ouderen zijn. Tijdens bekkenbodemtherapie leert de patiënt zich bewust te worden van de bekkenbodemspieren, het bekken en andere spieren rond het bekken. Hij/zij leert de verschillende spieren aan te spannen en te ontspannen, zodat deze in harmonie met elkaar kunnen samenwerken. Het is ook van belang dat de patiënt deze vaardigheden gaat inpassen in het dagelijks leven.

bekken

Bekkenbodemtherapie wordt gegeven indien de klachten veroorzaakt worden door een stoornis in de functie van de bekkenbodemspieren; er sprake is van verkeerd gebruik van de bekkenbodemspieren of van verstoord toiletgedrag. Deze problemen ziet men vaak bij incontinentie voor urine en incontinentie voor ontlasting, bij niet kunnen plassen, obstipatie, pijnklachten in de bekkenbodem, bekkeninstabiliteit, verzakkingklachten of seksuele problemen. Daarnaast wordt bekkenbodemtherapie vaak voorgeschreven voor en na operaties of bestralingen in het onderbuikgebied, wat het herstel kan bevorderen en het resultaat van een operatie kan optimaliseren.

bekkenoefening

Incontinentie is een van de meest voorkomende klachten waarvoor bekkenbodemtherapie wordt voorgeschreven. Ook een veel behandelde klacht is een bekkeninstabiliteit, bv tijdens en/of na een zwangerschap.